Το διαχρονικό και αξιόπιστο αρχέτυπο του EXELIXIS .