- Διάφορες διαστάσεις
- Μεγάλη αντοχή
- Ψημένο γυαλί 12mm
- Ορθοστάτες αλουμινίου