Εσείς σχεδιάστε την CD-DVD θήκη σας.
Εμείς θα το υλοποιήσουμε.