Κατασκευή σταθερού Screen
με πλαίσιο κατ' επιλογή σε χρώματα,
διαστάσεις και άριστη ποιότητα επιφάνειας προβολής.